نگارهٔ روز
خودنگاره

خودنگاره‌ای کشیده‌شده در سال ۱۹۱۲ در سبک سوپره‌ماتیسم از کازیمیر ماله‌ویچ.
خودنگاره، تاثیر نقاشانی نظیر سزان، ماتیس، مونه و پیکاسو را بر دوره‌ای از کار نقاش نشان می‌دهد. امروز یک‌صد و سی و هشتمین سالروز تولد کازیمیر ماله‌ویچ طراح، نقاش، مجسمه‌ساز و نظریه‌پرداز برجستهٔ روسی و از پیشگامان هنر انتزاعی و خالق سبک هنری پیشرو والاگرایی است.

نقاش: کازیمیر ماله‌ویچ
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش