الگو:نر محافظت شده/2017-02-23

Self-Portrait (1908 or 1910-1911) (Kazimir Malevich).jpg

خودنگاره‌ای کشیده‌شده در سال ۱۹۱۲ در سبک سوپره‌ماتیسم از کازیمیر ماله‌ویچ.
خودنگاره، تاثیر نقاشانی نظیر سزان، ماتیس، مونه و پیکاسو را بر دوره‌ای از کار نقاش نشان می‌دهد. امروز یک‌صد و سی و هشتمین سالروز تولد کازیمیر ماله‌ویچ طراح، نقاش، مجسمه‌ساز و نظریه‌پرداز برجستهٔ روسی و از پیشگامان هنر انتزاعی و خالق سبک هنری پیشرو والاگرایی است.