الگو:نر/2017-04-25

نگارهٔ روز
کشتار نهنگ‌های جزایر فارو

کشتار دلفین‌ها یک سنت قدیمی اسکاندیناوی است. بر اساس این سنت قدیمی در طول ۲۰ سده گذشته، سالانه تعداد زیادی از دلفین پهلوسفید اطلس در جزایر فارو کشور دانمارک کشته می‌شوند. بطوری که تخمین زده می‌شود، در ۳۰ سال گذشته شش میلیون دلفین به این شیوه قتل‌عام شده‌اند.

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش