الگو:نر/2018-08-03

نگارهٔ روز
Sarychev Peak.jpg

نگاره‌ای ماهواره‌ای از فعال‌شدن آتشفشان قُلهٔ ساریشف در جزایر کوریل به تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹ میلادی.

عکاس: ناسا
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش