باز کردن منو اصلی

Sarychev Peak.jpg

نگاره‌ای ماهواره‌ای از فعال‌شدن آتشفشان قُلهٔ ساریشف در جزایر کوریل به تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹ میلادی.
عکاس: ناسا