باز کردن منو اصلی

گارد جاویدان (هخامنشی)

سنگ‌نگاره کمان‌داران، آرایه‌ای مجلل و معروف از بخش مسکونی کاخ آپادانا، ساخته داریوش اول در شوش را نمایش می‌دهد. این کتیبه از آجر سفالی براق ساخته شده است و بلندی آن ۴٫۷۵ متر و پهنای آن ۳٫۷۵ متر می‌باشد. هرودوت تاریخ‌نگار یونانی این سپاه برگزیده را فناناپذیر (جاویدان) می‌دانست. از این سنگ‌نگاره هم‌اکنون در موزهٔ لوور در فرانسه نگهداری می‌شود.