سحابی رتیل

سحابی رتیل نام یک سحابی معروف در صورت فلکی ماهی زرین است که توسط نیکلاس لوییس د لاکایله و در سال ۱۷۵۱ میلادی کشف شده است.

عکاس: ناسا