طوطی دریایی اطلس

طوطی دریایی اطلس نوعی طوطی دریایی است که در خانواده ماهی‌گیرک قرا دارد. این جانور، یک پرنده لجه است که اغلب برای تغذیه از ماهی‌ها در آب شیرجه می‌زند اما گاهی نیز از دیگر جانوران دریایی مانند ماهی مرکب و سخت‌پوستان تغذیه می‌کند.

عکاس:Andreas Trepte