عنوان متنی، بدون پیوند

تصویر ماهواره‌ای قله آتشفشان اساریچیو که در جزیره‌های کوریل روسیه قرار دارد.

عکاس: ناسا