الگو:نر محافظت شده/2013-12-29

کوآلا

یک کوآلا در بوستان بزرگ ملی اوت‌وی، ویکتوریای استرالیا