باز کردن منو اصلی

ریگستان

ریگستان نام مجموعه‌ای باستانی در سمرقند است که در میراث جهانی یونسکو با شماره ۶۰۳ ثبت گردیده است.

کاربر:Gustavo Jeronimo