باز کردن منو اصلی

ابر پوشن‌کومه‌ای

ابر پوشن‌کومه‌ای یا استراتوکومولوس از انواع ابر است. این نوع ابر تکه یا برگه یا لایهٔ ابر تقریباًً سفید یا خاکستری، یا سفید و خاکستری است، که همواره دارای بخش‌های تیره و آرایش مشبک و توده‌ای گرد است و امکان دارد در هم فرورفته باشد یا نرفته باشد.