فانوس رمضان

فانوس رمضان نماد معروف مصری در ارتباط با ماه رمضان است که از مس و شیشه‌های رنگی ساخته می‌شود و در داخل آن از شمع استفاده می‌شود، هر چند در بسیاری از دیگر کشورهای مسلمان نیز این سنت به تصویب رسیده و فانوس نمادی از رمضان شناخته شد.
امروز دوازدهمین روز ماه رمضان است.