جوشکاری قوسی با گاز محافظ

«عملیات جوشکاری قوسی با گاز محافظ»
اساس این نوع جوشکاری بر برقراری قوس الکتریکی میان الکترود یا سیم‌جوش مصرف شدنی و قطعه کار می‌باشد و قوس و حوضچه جوش توسط گاز بی اثر محافظت می‌گردد. این روش به دو صورت خودکار و نیمه‌خودکار قابل انجام می‌باشد. تمام فلزات و آلیاژهای مهم صنعتی مانند فولادهای کربنی، فولادهای کم آلیاژ، فولادهای زنگ نزن، آلیاژهای آلومینیم، مس، نیکل، با این روش قابل جوشکاری می‌باشند.