طوطی دریایی اطلس

«طوطی دریایی اطلس در جزیره لاترابجارگ، ایسلند»
این گونهٔ طوطی دریایی در خانواده ماهی‌گیرک قرار دارد و یک پرنده لجه است که اغلب برای تغذیه از ماهی‌ها در آب شیرجه می‌زند اما گاهی نیز از دیگر جانوران دریایی مانند ماهی مرکب و سخت‌پوستان نیز تغذیه می‌کند.