باز کردن منو اصلی

شاپرک پیندی

شاپرک پیندی گونه‌ای شاپرک است که در خانواده شاپرک‌های شبح قرار دارد. شاپرک پیندی در استرالیا زندگی می‌کند. این شاپرک در هر بار تخم ریزی ۱۰٬۰۰۰ تخم می‌گذارد.