الگو:نر محافظت شده/2015-04-22

نگاره هوایی از قسمت اعظم آمریکای شمالی توسط ناسا

نگاره هوایی از قسمت اعظم آمریکای شمالی توسط ناسا
امروز ۲۲ آوریل، روز جهانی زمین است.

عکاس: ناسا