الگو:نر محافظت شده/2016-06-03

Argiope bruennichi 08Oct10.jpg

عنکبوت زنبوری نام یک گونه از تیره عنکبوت‌های گردباف است که در سراسر مرکز اروپا، شمال اروپا، شمال آفریقا، بخش هایی از آسیا و مجمع الجزایر آزور زیست می‌کنند.
امروز دویست و نود و سومین سالگرد تولد جیووانی آنتونیو اسکپولی توصیف کننده علمی عنکبوت زنبوری است.