آموزش در ایران

آموزش در ایران در دوران قاجاریه حالت مُدرن به خود گرفت و مدرسه‌هایی در سراسر ایران افتتاح شدند.
تصویر یکی از این مدارس را در سال ۱۳۲۸ در ارومیه نشان می‌دهد.


همچنین ببینیدویرایش