باز کردن منو اصلی

Raphicerus campestris female (Etosha, 2012).jpg

یک آهوسنگی ماده در پارک ملی اتوشا؛ آهوسنگی نام یک گونه از سرده سوزنی‌شاخ‌ها است که معمولاً در آفریقا یافت می‌شود. آنها در انواع زیستگاه‌ها از اقلیم نیمه‌خشک تا جنگل، دشت، گرم‌دشت و چمن‌زار زندگی می‌کنند. همانند آهوی رنگ‌پریده کوچک، ایستاده تا شانه ۴۵-۶۰ سانتی‌متر است.