الگو:نر محافظت شده/2018-02-17

Papilio machaon - Swallowtail 1.jpg

دم‌چلچله‌ای بر قدیم یا پاپیلیو ماکائون، یک پروانه از تیرهٔ پروانه‌های دم‌چلچله‌ای است. این پروانه که در سردهٔ فَرانه‌ها قرار دارد از گونه پروانه‌هایی است که در سال ۱۷۵۸ میلادی توصیف علمی شدند. قلمرو دیرین‌شمالگانی همانند اروپا و آسیا زیستگاه این گونه است. در برخی از کشورها، این پروانه و زیرگونه‌هایش تحت حفاظت قرار گرفته‌است.
عکاس: Zeynel Cebeci