الگو:نر محافظت شده/2018-08-06

Velazquez-The Surrender of Breda.jpg

تسلیم بِردا، نام اثری است در سبک باروک از دیه‌گو ولاسکوئز، نقاش برجستهٔ دربار اسپانیا.
این اثر که در اوایل سدهٔ ۱۷ میلادی در مادرید خلق شد، ماجرای سقوط بِردا در جنگ هشتادساله و تحویل کلیدشهر از سوی هلندی‌های مغلوب به ارتش فلاندر که در خدمت پادشاهی اسپانیا بود را به تصویر کشیده‌است.
این اثر اکنون در موزه دل پرادو نگه‌داری می‌شود.
نقاش: دیه‌گو ولاسکوئز