جنگ هشتادساله

جنگ هشتادساله یا جنگ استقلال هلند (۱۵۶۸–۱۶۴۸) در ابتدا به عنوان قیام هفده ایالت هلند علیه شاه فیلیپ دوم اسپانیا در منطقه هلند هابسبورگ آغاز شد.

جنگ هشتادساله
Veen01.jpg
لیدن پس از محاصره، ۱۵۷۴
زمان ۱۵۶۸ تا ۱۶۴۸
مکان کشورهای سفلی
(در کلیه مستعمرات طرفین)
نتیجه پیروزی هلندی‌ها
پیمان مونستر
استقلال جمهوری هلند
ابقای حاکمیت اسپانیا بر هلند جنوبی
جنگندگان
 جمهوری هلند
 پادشاهی انگلستان
 فرانسه
اسپانیا امپراتوری اسپانیا
فرماندهان
جمهوری هلند ویلیام خاموش
جمهوری هلند موریس اورانژ
جمهوری هلند فردریک هنری
پادشاهی انگلستانالیزابت یکم
پادشاهی انگلستانجیمز یکم
پادشاهی انگلستانرابرت دادلی
اسپانیافیلیپ دوم
اسپانیافیلیپ سوم
اسپانیافیلیپ چهارم
تلفات
۱۰۰ هراز کشته هلندی نامشخص

پس از مراحل اولیه قیام، شاه فیلیپ نیروهایش را به منطقه گسیل داشت و توانست بخش اعظم ایالات شورشی را مطیع گرداند اما ایالات شمال هلند به رهبری ویلیام خاموش، که تبعید شده بود، توانستند نیروهای هابسبورگ را از کشور بیرون کنند و در ۱۵۸۱ میلادی، جمهوری هلند را تأسیس نمایند. جنگ در سایر مناطق ادامه یافت اما نکته مهم آن در این بود که دیگر سرزمین اصلی هلند توسط دشمن تهدید نمی‌شد. جنگ در سال ۱۶۴۸ میلادی با امضای پیمان مونستر به اتمام رسید و جمهوری هلند رسماً تبدیل به کشوری مستقل شد.

جستارهای وابسته

منابع