الگو:نر محافظت شده/2018-08-08

116.- MIX-3.2.56.0001 - Emiliano Zapata.tif

امروز، زادروز امیلیانو زاپاتا، رهبر انقلاب مکزیک است.
زاپاتا این نگاره را در سال ۱۹۱۵ میلادی، خطاب به یکی از یارانش امضا کرده‌بود. این نگارهٔ امضاءشده اکنون در موزه سمیه در مکزیکو سیتی نگه‌داری می‌شود.
عکاس: نامعلوم