باز کردن منو اصلی

Terre cuite pleureuse Louvre E27247.jpg

تندیسی متعلق به دودمان هجدهم مصر باستان از (احتمالا) ایزیس در حین سوگواری برای ازیریس.
ابعاد این تندیس ۲۴٫۳ در ۲۱٫۵ سانتی‌متر است و در مالکیت موزه لوور قرار دارد.
عکاس: Jebulon