باز کردن منو اصلی

Mezquita de Nasirolmolk, Shiraz, Irán, 2016-09-24, DD 60-62 HDR.jpg

مسجد نصیرالملک، یکی از مساجد قدیمی شیراز است که در محلهٔ گود عربان، در جنوب خیابان لطفعلی‌خان زند، در نزدیکی مسجد شاه‌چراغ واقع شده‌است. این مسجد با هزینهٔ شخصی میرزا حسن‌علی ملقب به نصیرالملک که یکی از بزرگان سلسله قاجار بوده ساخته‌شد. معماری آن کار محمدحسن معمار است. ساخت این مسجد حدود ۱۲ سال، از ۱۲۹۳ تا ۱۳۰۵ خورشیدی، به‌طول انجامید.
عکاس: دیگو دِلسو