الگو:نر محافظت شده/2020-12-24

Christ Falling on the Way to Calvary - Raphael.jpg

مصائب مسیح در مسیر گلگتا، نام اثری است در ژانر هنر دینی از رافائل به حوالی ۱۵۱۶ میلادی که آخرین ساعات زندگی عیسی مسیح را به تصویر کشیده‌است.
گلگتا نام تپه‌ای است که رومی‌ها در آن عیسی را به‌صلیب کشیدند. این اثر اکنون در مالکیت موزهٔ دِل پرادو قرار دارد.
نقاش: رافائل