باز کردن منو اصلی

استفادهویرایش

{{نیازمند به‌روزرسانی|توضیحات}}

الگو تشخیص می‌دهد که در کدام فضای نام استفاده شده و متناسب با آن پیامی را نمایش می‌دهد:

Article
Category
Template

این الگو مقاله‌ها را به این رده می‌افزاید: رده:مقاله‌های نیازمند به‌روزرسانی.

جستارهای وابستهویرایش