الگو:ویراستاری

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]


استفاده

ویرایش
این الگو برای مقاله‌هایی که نیاز به ویراستاری دارند به کار می‌رود و باید در بالای صفحه مقاله اضافه شود.

{{ویراستاری|for=|تاریخ=ژوئن ۲۰۲۴}}

برای این الگو از جا: (جانشانی) استفاده نکنید.

این یک الگوی پیامی است.

پارامترهای اختیاری

ویرایش
  • This template takes an optional parameter that replaces the word "article" in the displayed message with arbitrary text. For example, {{Copy edit|section}} displays "This section needs copy editing."
  • This template takes the optional parameter |for= (a.k.a. |reason=) which can be used to explain what issues need to be addressed, e.g. |for=consistent spelling. The default value is "grammar, style, cohesion, tone, or spelling".
  • این الگو پارامتر اختیاری |تاریخ=, را به شکل |تاریخ=ژوئن ۲۰۲۴ می‌پذیرد. راه مناسب‌تر آن است که مستقیماً |جا:{{DATE}}را به جای |تاریخ= به کار ببرید.
  • This template will auto-categorize tagged articles into رده:مقاله‌های نیازمند ویراستاری, or a dated subcategory thereof. However, if the optional parameter and value |categories=no is set, the template will not categorize the page.