الگو:ویرایش/تمرین

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

اون تیمی که قهرمان آسیا شده استقلال نبوده و تاج بوده

استفادهویرایش

{{ویرایش}}

{{ویرایش|بخش}}

{{ویرایش|پنج دقیقه}}

{{ویرایش|زمان=‏~~~~~}}

{{ویرایش|۳۰ دقیقه برای تکمیل اطلاعات در بخش تاریخچه|زمان=~~~~~}}