الگو:کد ربات

ربات‌های پایه: کد پایهکد آموزشیکد زیباسازی ویکی‌پدیا فارسیpagefromfile.py اصلاح شدهکتابخانه ویکی‌دادهاصلاح پیوندهای ارجاع‌های لاتین

ربات‌های اصلی: ربات مقاله‌های حیاتیربات وپ:گمر

ربات‌های مترجم (کمکی):ابزار کمک مترجم در پایتونربات مترجمصفحه‌خوانمترجم بر اساس میان‌ویکیمترجم آیتم‌های جعبهربات مترجم فهرست مقاله برای ساخت رباتیک

ربات‌های مقاله‌ساز: ربات‌های کمکی برای ساخت مقالات رباتیک و استخراج جعبهفرودگاه‌ها و پایگاه‌های هواییربات استخراج فهرست مقالات ناموجود در ویکی‌فا در یک رده خاص ویکی‌انگلیسیویکی‌پدیا:درخواست ربات/استخراج مقالات شهرهای ناموجود

ربات‌های میان‌ویکی: افزودن صفحه توضیحات به الگوهافهرست مقالات دارای الگو به انگلیسی فاقد میان ویکیاصلاح میان‌ویکی در ویکی‌دادهربات پیشنهاد دهنده میان‌ویکی بر پایه تصویر

ربات‌های کار با تصویرها: ربات تصویر همسنگجمع‌بندی انتخاب نگاره برگزیدهربات حذف کنندهٔ پرونده‌های ناموجود از صفحه‌هاروی نقشه همسنگنگارخانه همسنگبارگذاری خودکار پرونده‌ها

ربات‌های ویرایشگر: جایگزین کنندهافزودن رده به فهرست مقالاتویکی‌ساز رباتیک

ربات‌های رده‌ها: رده‌ساز بر اساس میان‌ویکیرده‌سازرده‌ساز بر اساس فهرست نام ترجمه شدهرده‌ساز رده‌های سال‌هاربات رده همسنگانتقال رده بر پایه فهرستربات انتقال رده فله‌ای (وپ:دار)ساخت خودکار رده همسنگربات پایپینگ رده‌ها

ربات‌های آمارگیری فهرست مقالات کوتاهفهرست مقاله‌های پربازدیدآمار ویرایشگران مقالات برگزیدهربات شمارنده ویرایش کاربرهاآمار روزانه گشت‌زن‌ها

ربات‌های الگوها:حذف ناوباکس‌های ناموجود با اعضای زیاد از مقالاتافزودن الگو ناوباکس به مقالات

ربات‌های متفرقه۱: مختصات جغرافیاواگردان سفارشیسایت دانلودرمیان‌ویکی یک‌طرفهساخت حساب کاربری در ویکی‌های دیگرربات نظرسنجیاستخراج نام مقاله‌ها از رده مادرساخت رده حذف زمان‌دارربات تغییرمسیرجایگزینی پیوندهای نامحتمل بر پایه فهرست

ربات‌های متفرقه۲:ویکی‌پروژه‌سازمقالات مهمبایگانی به روش انتقالافزودن الگو یوتیوببایگانی‌کنندهٔ منابع برخطواگردان ویرایش خرابکارانربات دریافت تلفظجایگزین‌کننده پیوندهای قرمز انگلیسیربات خالی کردن میانگیرحذف نشانی‌های اینترنتی موجود در فهرست سیاه ویکی‌پدیااصلاح تغییرمسیرهای مقاله‌نمادریافت پیوندهای درون جعبه توسط دامپدریافت متن مقالات ویکی‌فا از دامپ

ربات مدیر: توجه این کدها فقط با حساب مدیران قابل اجراست. بستن پروکسی بازمحافظت صفحه‌ها بر پایه فهرست