امامزاده ابراهیم (اراک)

امامزاده ابراهیم در روستای مشهدالکوبه در ۴۵ کیلومتری شمال شهر اراک واقع شده است و از بناهای دوره صفویه محسوب می‌شود.

امامزاده
ابراهیم
نامابراهیم
مدفناراک ، استان مرکزی