استان مرکزی (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از استان مرکزی)

استان مرکزی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره بدارد: