امعاء و احشاء همان اعضای داخلی بدن می باشد از جمله دستگاه گوارش( از مری گرفته تا انتهای روده‌ )و کلیه ها را شامل میباشد.

در پزشکی

در پزشکی یک نوع تخصص به حساب می آید که همان متخصص داخلی است یعنی متخصصی که تمام اعضای داخلی بدن را می شناسد و از این طریق اعم بیماری های مربوط به اعضای داخلی را درمان می کند.

امعا و احشای بدن انسان

امعاء و احشاء در کالبدشناسی، به اعضای داخلیِ بدن گفته می‌شود (به لاتین: Viscus؛ جمع: Viscera). امعاء و احشای حیوان‌ها را فراورده‌های فرعی گوشت می‌نامند.

منابعویرایش

ویکی‌پدیای انگلیسی