امپراتور روکوجو

امپراتور روکوجو انگلیسی: 六条天皇 Rokujō-tennō؛ هفتاد و نهمین امپراتور ژاپن بود.

Rokujō
امپراتور ژاپن
سلطنتاوت ۳, ۱۱۶۵ – آوریل ۹, ۱۱۶۸
پیشینامپراتور نیجو
جانشینامپراتور تاکاکورا
زاده۲۸ دسامبر ۱۱۶۴
درگذشته۲۳ اوت ۱۱۷۶ (۱۱ سال)
آرامگاه
Seikanū-ji no Misasagi (کیوتو)
خانداندودمان یاماتو
پدرامپراتور نیجو

منابع

ویرایش