امپراتور روکوجو

امپراتور روکوجو انگلیسی: 六条天皇 Rokujō-tennō‎؛ هفتاد و نهمین امپراتور ژاپن بود.

Rokujō
سلطنتاوت ۳, ۱۱۶۵ – آوریل ۹, ۱۱۶۸
زاده۲۸ دسامبر ۱۱۶۴
درگذشته۲۳ اوت ۱۱۷۶ (۱۱ سال)
مدفنSeikanū-ji no Misasagi (کیوتو)
بعد ازامپراتور نیجو
قبل ازامپراتور تاکاکورا
دودماندودمان یاماتو
پدرامپراتور نیجو

منابعویرایش