امپراتور کانگ جین

امپراتور کانگ جین (۳۲۲ الی ۱۷ نوامبر ۳۴۴) با نام شخصی سیما یوئه و نام محترم شیتونگ، چهارمین امپراتور جین شرقی و نهمین امپراتور از خاندان سیما بود. او برادر کوچکتر امپراتور چنگ جین و پسر امپراتور مینگ بود. دوران حکومت او تنها ۲ سال به طول انجامید و پس از او پسرش سیما دان با نام سلطنتی امپراتور مو جین بر تخت نشست.

امپراتور کانگ جین
چهارمین امپراتور جین شرقی
سلطنت342–344
پیشینامپراتور چنگ جین
جانشینامپراتور مو جین
زاده۳۲۲ میلادی
درگذشته۱۷ نوامبر ۳۴۴ (۲۲ سال)
همسر(ان)بانو چو سوانزی هنان
فرزند(ان)سیما دان
خاندانخاندان سیما
پدرامپراتور مینگ جین
مادربانو یو ونجون یینگچوان

منابع ویرایش