انتخابات مجلس خبرگان رهبری (۱۳۸۵)

انتخابات چهارمین دورهٔ مجلس خبرگان رهبری همزمان با انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۲۴ آذر ۱۳۸۵ برگزار شد.

انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ۱۳۸۵
ایران
۱۳۷۷ →
۲۴ آذر ۱۳۸۵
نمایندگان
← ۱۳۹۴

هر ۸۶ کرسی مجلس خبرگان رهبری
۵۸ کرسی موردنیاز اکثریت
مشارکت ۲۸٬۳۲۱٬۲۷۰رای، ۶۱٫۰۰٪
  حزب نخست حزب دوم
  جامعهٔ روحانیت مبارز.png مجمع روحانیون مبارز.png
حزب اصولگرایان اصلاح‌طلبان
اتحاد جامعتین
خبرگان حوزه و دانشگاه (جبههٔ پایداری)
خبرگان و کارآمدی
اعتماد ملی
کارگزاران و حزب اسلامی کار و خانهٔ کارگر

رییس‌مجلس پیش از انتخابات

علی مشکینی
روحانیت مبارز

رییس‌مجلس برگزیده

علی مشکینی
روحانیت مبارز

پی‌نوشت و منبعویرایش

  • «جریان‌های فکری در خبرگان چهارم». روزنامهٔ اعتماد (۱۲۸۹): ص ۶. ۲۹ آذر ۱۳۸۵.