انتخابات مجلس شورای ملی (۱۳۱۴)

انتخابات مجلس دهم ایران در سال ۱۳۱۴ برگزار شد. این مجلس در ۱۵ خرداد ماه گشوده شد.[۱]

انتخابات دهمین دورهٔ مجلس شورای ملی

→ ۱۳۱۱
۱۳۱۴
۱۳۱۶ ←
همهٔ ۱۳۷ کرسی مجلس شورای ملی
درصد کرسی

نخست‌وزیر پیش از انتخابات

محمدعلی فروغی

نخست‌وزیر برگزیده

محمدعلی فروغی

منابع

  1. آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران دوره اول تا دوره شانزدهم [History of Legislatures in Iran (1285–1328)] (به Persian). Majlis Research Center. 2005 [1384]. pp. 188–201.