انتخابگرنشین هسن

انتخابگرنشین هسن (به آلمانی: Kurfürstentum Hessen: Kurfürstentum Hesse n) که به نام هسن-کاسل یا کورهسن نیز شناخته می‌شود، سرزمینی بود که به شاهزاده آن حق انتخاب امپراتور مقدس روم توسط ناپلئون بناپارت داده شد. هنگامی که امپراتوری مقدس روم سال ۱۸۰۶ منحل شد، شاهزاده آن، ویلهلم یکم، تصمیم گرفت عنوان شاهزاده انتخابگر را برای خود حفظ کند؛ درحالیکه دیگر امپراتوری برای انتخاب کردن وجود نداشت. سال ۱۸۰۷، با پیمان تیلسیت، این منطقه به پادشاهی وستفالیا ضمیمه شد اما سال ۱۸۱۴ کنگره وین امرای انتخابگر را احیا کرد.

انتخابگرنشین هسن

Kurfürstentum Hessen
هسن-کاسل
۱۸۰۳–۱۸۰۷
۱۸۱۴–۱۸۶۶
پرچم هسن-کاسل
پرچم
نماد و آرم (۱۸۱۸) هسن-کاسل
نماد و آرم (۱۸۱۸)
هسن-کاسل (قرمز) در سال ۱۸۶۶، درست قبل از جنگ اتریش و پروس
هسن-کاسل (قرمز) در سال ۱۸۶۶، درست قبل از جنگ اتریش و پروس
وضعیتایالت امپراتوری مقدس روم
ایالت کنفدراسیون آلمان
پایتختکاسل
زبان(های) رایجآلمانی
لهجه هسن شمالی
دین(ها)
پروتستانتیسم (کالوینیسم), یهودیت
حکومتسلطنت مطلقه
انتخابگر هسن 
• ۱۸۰۳–۱۸۲۱
ویلهلم یکم، انتخابگر هسن
• ۱۸۲۱–۱۸۴۷
ویلهلم دوم، انتخابگر هسن
• ۱۸۴۷–۱۸۶۶
فریدریش ویلهلم، انتخابگر هسن
تاریخ 
• بنیان‌گذاری
۱۸۰۳
• ارتقاء یافته به انتخابگر
۱۸۰۳
۱۸۰۷
• دوباره تأسیس شد
۱۸۱۴
• ضمیمه شده توسط پادشاهی پروس
۱۸۶۶
واحد پولتالر هسن-کاسل (تا ۱۸۵۸)
Hesse-Kassel vereinsthaler (۱۸۵۸–۱۸۷۳)
پیشین
پسین
لنت‌گراف‌نشین هسن-کاسل
پادشاهی وستفالیا
پادشاهی وستفالیا
هسن-ناسائو
امروز بخشی ازآلمان

این حاکمیت تنها انتخابگرنشین در کنفدراسیون آلمان بود. این انتخابگرنشین شامل چندین منطقه جدا شده در شمال فرانکفورت بود و تا زمانی که در سال ۱۸۶۶ پس از جنگ اتریش و پروس به پادشاهی پروس ضمیمه شد، بدین شکل باقی ماند.

عناوین رسمی شاهزاده انتخابگر شامل «انتخابگر هسن، شاهزاده فولدا، شاهزاده هرسفلت، هانائو، فریتسلار و ایزنبورگ، گرافِ کاتسنلنبوگن، دیتس، سیگنهاین، نیدا و شاومبورک بود.

منابع

ویرایش

Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Hesse" . Encyclopædia Britannica (به انگلیسی). Vol. 13 (11th ed.). Cambridge University Press. pp. 410–411.