انتروکوک گالیناروم

گونه‌ای از انتروکوک

انتروکوک گالیناروم (Enterococcus gallinarum) گونه ای از انتروکوک است. این باکتری به‌طور ذاتی به مقادیر کم وانکومایسین مقاوم است[۱]. انتروکوک گالیناروم و انتروکوک کاسلی فلاووس، دو گونه متحرک انتروکوکی هستند. سایر انتروکوک ها غیر متحرک می باشند. انتروکوک گالیناروم، بیشتر در روده پرندگان دیده شده است. عفونت های آن در انسان، بسیار نادر است[۲].

انتروکوک گالیناروم
رده‌بندی علمی
فرمانرو: باکتری ها
شاخه: فیرمیکوتس
رده: باسیل ها
راسته: لاکتوباسیلالس
تیره: انتروکوکاسیه
سرده: انتروکوک
گونه: انتروکوک گالیناروم

منابعویرایش

  1. atel R, Uhl JR, Kohner P, Hopkins MK, Cockerill FRI. Multiplex PCR detection of vanA, vanB, vanC-1, and van C-2/3 genes in enterococci. J Clin Microbiol 1997;35:703-7.
  2. Gilmore MS, et al, ed. (2002). The Enterococci: Pathogenesis, Molecular Biology, and Antibiotic Resistance. Washington, D.C.: ASM Press. شابک ‎۹۷۸−۱−۵۵۵۸۱−۲۳۴-8.