باز کردن منو اصلی

کشتار اردوگاه کار اجباری داخاو به مجموعه حوادثی گفته می‌شود که پس از تسخیر این اردوگاه کار اجباری توسط نظامیان ارتش آمریکا در روز ۲۹ آوریل ۱۹۴۵ در اواخر جنگ جهانی دوم انجام شد. این حوادث شامل کشتار اسرای جنگی آلمانی و نگهبانان آلمانی اردوگاه کار اجباری داخاو می‌باشد. این کشتار توسط تیپ پیاده ۴۵ ارتش ایالات متحده انجام گردید.

صحنه اعدام نظامیان اس اس در داخائو.
نمای نزدیک از نظامیان اس اس کشته شده.

همچنینویرایش