انقلاب ترکان جوان

انقلاب ترکان جوان انقلابی مشروطه‌خواهانه در امپراتوری عثمانی بود که در ژوئیهٔ ۱۹۰۸ رخ داد. کمیته اتحاد و ترقی (سازمانی متعلق به جنبش ترکان جوان) سلطان عبدالحمید دوم را مجبور کرد تا قانون اساسی عثمانی را بازگرداند و پارلمان را که آغازگر سیاست چند حزبی در داخل امپراتوری بود، دوباره برگزار کند. از انقلاب ترکان جوان تا پایان امپراتوری، نشان‌دهندهٔ دوران مشروطه دوم در تاریخ امپراتوری عثمانی است. بیش از سه دهه قبل از آن، در سال ۱۸۷۶، سلطنت مشروطه تحت رهبری عبدالحمید در دوره‌ای به نام دوره مشروطه یکم برقرار شد که تنها دو سال طول کشید تا اینکه عبدالحمید آن را به حالت تعلیق درآورد و قدرت خودکامهٔ خود را بازگرداند.

انقلاب ترکان جوان
بخشی از سرنگونی امپراتوری عثمانی

اعلان انقلاب ترکان جوان توسط رهبران ملت‌های عثمانی در سال ۱۹۰۸
تاریخژوئیه ۱۹۰۸
موقعیت
نتایج

پیروزی ترکان جوان

طرف‌های درگیر

ترکان جوان
حزب اتحاد و ترقی
امپراتوری عثمانی ارتش امپراتوری عثمانی

IMRO
امپراتوری عثمانی حکومت امپراتوری عثمانی
فرماندهان و رهبران
انور پاشا
احمد نیازی
رجپ پاشا ماتی
ایوب صبری
یان ساندانسکی
هریستو چرنوپیف
عبدالحمید دوم
امپراتوری عثمانی محمد فرید پاشا
امپراتوری عثمانی شمسی پاشا 

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

کتاب‌شناسی ویرایش

  • Bedross Der Matossian (2014). Shattered Dreams of Revolution: From Liberty to Violence in the Late Ottoman Empire. Stanford University Press. ISBN 978-0-8047-9263-9.
  • Benbassa, Esther (1990), Un grand rabbin sepharde en politique, 1892‐1923 [A great sephardic Rabbi in politics, 1892–1923] (به فرانسوی), Paris, pp. 27–28.
  • Erickson, Edward (2013). Ottomans and Armenians: A Study in Counterinsurgency. Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-137-36220-9.
  • Lévy-Aksu, Noémi; Georgeon, François (2017). The Young Turk Revolution and the Ottoman Empire: The Aftermath of 1908. Bloomsbury Publishing.
  • Hanioğlu, M Şükrü (2001), Preparation for a Revolution: The Young Turks, 1902–1908, Oxford University Press, ISBN 0-19-513463-X.
  • Kieser, Hans-Lukas (26 June 2018), Talaat Pasha: Father of Modern Turkey, Architect of Genocide, Princeton University Press (published 2018), ISBN 978-0-691-15762-7
  • Rakovsky, Christian (August 1908). The Turkish Revolution.
  • Unal, Hasan (1998). "Ottoman policy during the Bulgarian independence crisis, 1908–9: Ottoman Empire and Bulgaria at the outset of the Young Turk revolution". Middle Eastern Studies. 34 (4): 135–176. doi:10.1080/00263209808701247. hdl:11693/51943.
  • Zürcher, Erik Jan (2019). "Young Turk Governance in the Ottoman Empire during the First World War". Middle Eastern Studies. 55 (6): 897–913. doi:10.1080/00263206.2019.1590820. S2CID 150573160.
  • Zürcher, Erik Jan (2019). "The Young Turk revolution: comparisons and connections". Middle Eastern Studies. 55 (4): 481–498. doi:10.1080/00263206.2019.1566124. S2CID 151308653.

پیوند به بیرون ویرایش