باز کردن منو اصلی
The finger.jpg

در فرهنگ غربی، انگشت وسط (در به کسی انگشت وسط نشان دادن یا پرنده) یک ژست دستی مستهجن است. با این ژست نفرت متوسط تا شدید بیان می‌شود، و معنای آن تقریباً معادل فاک یو است. این ژست با نشان دادن پشت دستی که فقط انگشت میانی آن راست شده انجام می‌شود، گرچه در برخی جاها انگشت شست نیز راست می‌شود. تاریخ این ژست به یونان باستان برمی گردد و در روم باستان نیز استفاده شده است. و حتی در جنگ ها این انگشت را قطع میکردند تا فرد نتواند بااسلحه شلیک کند و کسانی که هنوز این انگشت را داشتند در جنگ به دشمنان خود نشان میدادند کنایه از اینکه هنوز توانایی شلیک دارم.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش