هر یک از اجزای متحرک پنجهٔ دست یا پای انسان یا جانور را «اَنْگُشْت» گویند. بسیاری از مهره‌داران نیز مانند انسان، انگشت دارند مانند میمون، راکون، قورباغه و …. انسان به صورت معمول در هر دست یا پا پنج انگشت دارد.

انگشت
جزئیات
شناسه‌ها
لاتینDigiti manus
MeSHD005385
TA98A01.1.00.030
TA2150
FMA9666

در زبان انگلیسی برای انگشت دست و پا دو واژهٔ مختلف استفاده می‌شود (به ترتیب: finger و toe) ولی واژهٔ digit به هر دو اشاره دارد (هم دست و هم پا). این در حالیست که در بسیاری از زبان‌های دیگر نیز همانند فارسی برای انگشت تنها یک واژه دارند و فرق بین دست و پا را به صورت «انگشت دست» و «انگشت پا» بیان می‌دارند؛ اسپانیایی، پرتغالی، ایتالیایی، تاگالوگ، چکی، روسی و لهستانی از آن جمله‌اند.

نام اَنگُشت‌ها

هریک از انگشتان نام خاصّی دارد.

انگشت شست، انگشت پس از آن «سبّابه»، «شهادت» و «مسبِّحه» نام دارد.

انگشت بعدی «وسطی»؛ انگشت پس از آن «بِنْصِر» و انگشت کوچک «خِنْصِر» نام دارند.

انگشتان دست ویرایش

 
انگشتان دست

انگشتان هر دست پنج عدد و در مجموع ده عدد هستند که به ترتیب از سمت انگشت شست: انگشت شست، انگشت اشاره یا سبابه، انگشت میانی، انگشت حلقه یا انگشتری و انگشت کوچک نامیده می‌شود.

در انسان نسبت اندازه انگشت حلقه و اشاره یک دودیسی جنسی است: به طور کلی و میانگین، در مردان؛ انگشت اشاره کوچکتر از انگشت حلقه است و ‌در زنان؛ انگشت نشانه بزرگتر از انگشت حلقه است.[۱]

انگشتان پا ویرایش

تعداد انگشتان پا نیز همانند انگشتان دست است و هر پا پنج انگشت و درمجموع ده انگشت دارد. انگشتان پا کوتاه‌تر از انگشتان دست هستند.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش