اورانوس‌ماهی ماسه‌نشین

تیره‌ای از بلنی
اورانوس‌ماهی ماسه‌نشین
Dactyloscopus tridigitatus - pone.0010676.g139.png
اورانوس‌ماهی ماسه‌نشین، Dactyloscopidae
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: ماهیان استخوانی
رده: پرتوبالگان
راسته: سوف‌ماهی‌سانان
زیرراسته: بلنی
تیره: Dactyloscopidae

اورانوس‌ماهی ماسه‌نشین (نام علمی: Dactyloscopidae) نام یک تیره از زیرراسته بلنی است.


منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش