اوستاس گرنیر از جنگجویان صلیبی، از اعضای اشراف و نایببالدوین یکم در زمان اسارتش بود. وی همزمان با نخستین جنگ صلیبی به همراه برادرانش عازم شرق شد و در جریان فتح اورشلیم، نقش پررنگی را ایفا کرد. در سال ۱۱۱۰ در ازای خدماتش تیول صیدا و قیساریه به وی واگذار شد. وی پس از مرگ بالدوین، به عنوان یکی از گزینه‌های جانشینی وی بود اما سرانجام بالدوین دوم به مقام رسید.

اوستاس گرنیر
ارباب‌نشین صیدا
سلطنت۱۱۱۰–۱۱۲۳
جانشیناوستاس دوم
ارباب قیساریه
سلطنت۱۱۱۰–۱۱۲۳
جانشینوالتر
زاده۱۰۷۰
درگذشته۱۵ ژوئن ۱۱۲۳
آرامگاه
اورشلیم
همسر(ان)اما
فرزند(ان)والتر
اوستاس دوم
نام کامل
Eustachius Granarius
خاندانخاندان گرنیر

منابع

ویرایش