اوستمارک (آلمانی: Ostmark) نامی بود که پروپاگاندای آلمان نازی از سال ۱۹۳۸ و پس از الحاق اتریش به آلمان تا سال ۱۹۴۲ برای سرزمین اتریش استفاده می‌کرد.

Ostmark
رایشس‌گاو آلمان نازی
۱۹۳۸–۱۹۳۹
Coat of arms of اتریش
Coat of arms
مرکزوین
تاریخچه
دولت
رایشسشتات‌هالتر 
• ۱۹۳۸–۱۹۳۹
آرتور زایس-اینکوارت
تاریخچه 
• تأسیس
۱۹۳۸
• انحلال
۱۹۳۹
پیشین
پسین
دولت فدرال اتریش
آلمان نازی

بر طبق تقسیم‌بندی جدید که در اول می ۱۹۳۹ انجام شد سرزمین اتریش به هفت رایشس‌گاو تقسیم می‌شد که هر کدام زیرنظر یک رایشسشتات‌هالتر (فرماندار) و یک گاولایتر (رهبر حزب نازی) اداره می‌شد:

این مرزبندی در جریان اعلامیه‌های مسکو به مرزهای قبلی بازگردانده شد.

منابع ویرایش