اوفانیم (به عبری: אוֹפַנִּים به معنی چرخها، جمع اوفان) به چرخهایی گفته می‌شود که حزقیال نبی در رویای عرش خداوند مشاهده کرد. در طومارهای دریای مرده اینها به عنوان گروهی فرشتگان و در کتاب انوش به عنوان موجودات فرازمینی هستند.

رویای حزقیال در کتاب مقدس زوریخ، اوفانیم به صورت چرخها در سمت راست و چروبیم به صورت موجودات چهار صورت در سمت چپ هستند.

آنها مانند چروبیم و سرافیم هیچگاه نمی‌خوابند و همیشه از عرش خداوند محافظت میکنند. این توصیف از اوفانیم با رویای دانیال نبی در دانیال ۷:۹ نیز مرتبط است که او چرخهای آتشین را که در کنار چروبیم در زیر عرش خدا هستند توصیف کرده‌است. در کتاب انوش دوم از آن‌ها به عنوان موجودات با چشمهای زیاد نام برده شده‌است. از اوفانیم گاهی به عنوان تختها نیز نام برده شده‌است.

همچنین ببینید ویرایش

منابع ویرایش

  • مشارکت کنندگان ویکی‌پدیای انگلیسی، صفحه Ophanim، بازدید شده در خرداد ۱۳۹۳.