اوگو گوجوسان (هانگول: 위 우거؛ هانجا: 衛 右 渠)، درگذشت ۱۰۸ قبل از میلاد آخرین پادشاه ویمن چوسان و آخرین باقی مانده دودمان گوجوسان بود. او نوه ویمن بود.

Ugeo
پادشاه ویمن چوسان
سلطنتنامعلوم – ۱۰۸ قبل از میلاد
درگذشته۱۰۸ قبل از میلاد
وانگئون سئونگ, ویمن چوسان
فرزند(ان)وای جانگ
خاندانوی
اوگو گوجوسان
هانگول
هانجا
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهUgeo Wang
مک‌کیون–ریشاورUgŏ Wang
Birth name
هانگول
هانجا
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهWi Ugeo
مک‌کیون–ریشاورWi Ugŏ

اوگو توسط یک قاتل فرستاده شده توسط جناحی که حامی تسلیم شدن گوجوسان در برابر هان بود کشته شد.حتی پس از مرگ اوگو گوجوسان، مقاومت در برابر نیروهای هان تا ۱۰۸ قبل از میلاد ادامه داشت اما در نهایت شکست خوردند و پس از آن هان فرمانداری‌ها چهارگانه را ایجاد کرد.

خانواده ویرایش

  • ویمن چوسان (هانجا:衛満), پدر بزرگ و اولین فرمانروای ویمن چوسان.
  • پدر و جانشین , نام نامعلوم
  • وای جانگ (هانجا:衛長降), پسر

نگارخانه ویرایش

منابع ویرایش

اوگو

گوجوسان

خاندان وی

مرگ: ۱۰۸ قبل از میلاد
دوران سلطنت
آخرین فرمانروای شناخته شده:

ویمن گوجوسان

پادشاه گوجوسانحدوداً ۱۲۹ قبل از میلاد -۱۰۸ قبل از میلاد
افزوده شده به قلمرو هان غربی