اویل-مردوک

اویل-مردوک، اویل-مردوخ پسر و جانشین بخت النصر دوم، شاه بابل بود. مدت سلطنت او کوتاه بود و بعد از او، شوهر خواهرش نریگلیسار به سلطنت رسید.

اویل-مردوک
اویل-مردوخ
سلطنت۵۶۲ تا ۵۶۰ پیش از میلاد
پیشینبخت النصر دوم
جانشیننریگلیسار
زادهبابل
درگذشتهبابل
فرزند(ان)ندارد
نام کامل
آمل-ماردوک
دودمانبابل
پدربخت النصر دوم
مادرامیتیس، شاهدخت مادی (احتمالاً)

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش